09/12/19  Tin của trường  31
Thứ 7, ngày 07 tháng 12 năm 2019    Liên đội trường TH Lộc Thành B đã tổ chức khai mạc hội khỏe phù đổng cấp trường nhằm chào mừng ngày 22/12 . Với bộ môn thi đấu đầu tiên là gải bóng đá mini cho các em học sinh. Giải đấu đã diễn ra rất sôi nỗi, đây là một hoạt đồng thường niên của trường nhằm động ...
 04/12/19  Tin của trường  26
Thực hiện chỉ đạo của HĐĐ huyện Bảo Lâm về việc tổ chức diễn đàn " Phòng chống xâm hại hình dục trẻ em" liên đội TH Lộc Thành B đã tổ chức buổi thảo luận, trao đỗi ý kiến với các em học sinh qua đó đưa ra các biện pháp phòng và chống xâm hại tình dục cho các em học sinh, nhất là các em học sinh là ...